സദഖയില്‍ ശ്രേഷ്ഠമായവ (ജുമുഅ ഖുത്ബ) – ഹാഷിം സ്വലാഹി