ചെറിയ ശിർക്കിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാനുള്ള ദുആ (Short Clip) – സകരിയ്യ സ്വലാഹി رحمه الله