സകാത്; അലംഭാവം കാണിക്കുന്നവരോട് ഗൗരവപൂർവ്വം – ശംസുദ്ദീൻ ബ്നു ഫരീദ്

(2021 ഏപ്രിൽ 21) മർകസ് സകരിയ്യാ സ്വലാഹി
ബൈപാസ് ജംഗ്ക്ഷൻ // ഊട്ടി റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ