ഓര്‍ക്കുക! അല്ലാഹുവിന്‍റെ ശിക്ഷ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്