ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ: ഹ്രസ്വചരിത്രം (شيخ الاسلام ابن تيمية) – അബ്ദുല്‍മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്