തഖ്‌വയുള്ളവരാവുക – ആശിഖ്

  • ▪️ജമുഅ ഖുതുബ▪️ [16-04-2021 വെള്ളിയാഴ്ച]
  • 📜തഖ്‌വയുള്ളവരാവുക.
  • 📌എന്തിനാണ് നോമ്പ് അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നത് ?
  • 🔖 കേവലം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണോ നോമ്പ്?
  • 📌 നബിയുടെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രാർത്ഥനകൾ.
  • 📌 നോമ്പുകാരന് പല്ല് തേക്കാമോ?
  • 📌 കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്കിൽ തുള്ളി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ?
  • 📌 നോമ്പുകാരന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമോ?

🎙- ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ് -وفقه الله-

ശറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി.