സകാത്തുൽ ഫിത്റിന്റെയും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെയും വിധി വിലക്കുകൾ – ആശിഖ്

▪️ജമുഅ ഖുതുബ▪️ [07-05-2021 വെള്ളിയാഴ്ച]

📜 സകാത്തുൽ ഫിത്റിന്റെയും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെയും ചില വിധി വിലക്കുകൾ.

 • 📌 റമദാൻ നമ്മോട് വിട പറയാനിരിക്കുമ്പോൾ ഗൗരവമായ ചില ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾ.
 • 📌 ലൈലതുൽ ഖദ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരല്പം.
 • 📌 ഫിത്ർ സകാത്ത്.
 • 🔖 സകാത്തുൽ ഫിത്റിന്റെ വിധി? ആർക്കൊക്കെ അത് നിർബന്ധമാകും?ഗർഭസ്ഥ ശിഷുവിനു നിർബന്ധമാണോ?
 • 🔖 സകാതുൽ ഫിത്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
 • 🔖 സകാതുൽ ഫിത്ർ എന്ത് നൽകും?എത്രയാണ് നൽകേണ്ടത്?എപ്പോഴാണ് നൽകേണ്ടത്?
 • 🔖 പണമായി നൽകാമോ?
 • 📌 പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം.
 • 🔖 നിസ്കാര സമയം? നിസ്കാരത്തിന് വരും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.
 • 🔖 നിസ്കാര മുമ്പും ശേഷവും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാമോ?
 • 🔖 പെരുന്നാൾ നിസ്കാര രൂപം.
 • 🔖 എത്ര തകബീറുകൾ പറയണം? തഖ്‌കബീറുകൾക്കിടയിൽ പറയേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ? തക്ബീറിൽ കൈ ഉയർത്തണമോ?
 • 🔖 തക്ബീർ മറന്ന് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും?പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ എന്താണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്?
 • 🔖 കൊറോണ കാരണം പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ?

🎙ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ് -وفقه الله-

ശറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി.