സകാതുൽ ഫിത്വ്‌റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട മസ്അലകളും – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

ജുമുഅ ഖുത്വ്‌ബ // 25, റമദാൻ, 1442
കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്