(يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ) ഹദീസിൻ്റെ വിശധീകരണവും ചില ഫാഇദകളും – സൽമാൻ സ്വലാഹി

[ഇബ്നുറജബ്, ഇബ്നു ഉസൈമീൻ, ഇബ്നുബാസ് തുടങ്ങിയവരുടെ വിശധീകരണത്തിൽ നിന്നും]