എളുപ്പമുള്ള ഖുർആൻ നമുക്കെങ്ങനെ പ്രയാസമാകുന്നു?! – റഫീഖ് ബ്നു അബ്ദിറഹ്‌മാൻ

ജുമുഅ ഖുതുബ  // رمضان _٤_١٤٤٢