നോമ്പിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ – ആശിഖ്

▪️ ജമുഅ ഖുതുബ ▪️ [09-04-2021 വെള്ളി]

  • 📌 നോമ്പിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ.
  • 📌 PUBG കളിക്കാമോ?

🎙ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ് – وفقه الله.

ശറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി.