നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുന്ന മുസ്‌ലിമുകളോട് – സൽമാൻ സ്വലാഹി