റമദാൻ വിട പറയുമ്പോൾ – അബ്ദുർ റഊഫ് നദ് വി

  • 🔊 നാമെന്ത് നേടി?
  • 🔊 ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സകാതുൽ ഫിത്വ് ർ എങ്ങിനെ ഫലപ്രദമാക്കാം.

ജുമുഅ: ഖുത്വ് ബ // സലഫി മസ്ജിദ് വട്ടക്കിണർ, കോഴിക്കോട്