മതനിഷേധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും; മുസ്‌ലിം സമുദായവും – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

تدمير الإلحاد
بتوفيق رب العباد

അവമതിക്കപ്പെടുന്നമുസ്‌ലിം ഉമ്മഃ; പ്രശ്നവും പരിഹാരവും – റാഷിദ് മുഹമ്മദ്‌

ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ പ്രകടനം – ശംസുദ്ധീൻ ബ്നു ഫരീദ്

ഹിദായത്തിന്റെ മഹത്വം – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

تأملات في الهداية

റജബ് മാസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും – സൽമാൻ സ്വലാഹി

[63] سورة المنافقون – സൂറത്തുല്‍ മുനാഫിഖൂൻ (Part 1-2) – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

മരണത്തെ ഓർക്കുക – സൽമാൻ സ്വലാഹി

മരണത്തെക്കുറിച്ച് സലഫുകളുടെ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

[64] سورة التغابن – സൂറത്തുത്തഗാബുന്‍ (Part 1-2) – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

ഇമാം ബുഖാരി رحمه الله യുടെ ചരിത്രം (Part 1-4) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

ഇതിലേത് മരണമായിരിക്കും നമ്മുടേത് ? നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

إلى كل غافل عن الموت
ഇതിലേത് മരണമായിരിക്കും നമ്മുടേത് ?

ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് റഹ്മത്ത് (കാരുണ്യം) കാണിക്കുക – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

“ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് റഹ്മത്ത് ( കാരുണ്യം ) കാണിക്കുക.
മുകളിലുള്ളവൻ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചൊരിയും”
ارحموا من في الأرض
يرحمكم من في السماء

സിറിയ; പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക! – ശംസുദ്ധീൻ ബ്നു ഫരീദ്

നിയ്യത്ത് നന്നാക്കുക – റാഷിദ്‌ വണ്ടൂർ

നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ – സക്കരിയ്യ സ്വലാഹി

ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ മഹത്വങ്ങൾ – അബ്ദുൽ നാസ്വിർ മദനി