ദുൽഹിജ്ജയിലെ നോമ്പ് – സൽമാൻ സ്വലാഹി

 1. ദുൽഹിജ്ജ 10 ലെ എല്ലാ നോമ്പും നോക്കാമോ ?
 2. ദുൽഹിജ്ജ 10 ൽ നബി നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല- എന്ന
  ആയിഷ ബീവിയുടെ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം

ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ 10 ദിവസങ്ങൾ – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി

സ്വർഗത്തിൽ, ഒരു വീട് നിർമിക്കാൻ (Part 1-8) – ഹാഷിം സ്വലാഹി

നല്ല വാക്ക് പറയുക (قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) – റഫീഖ് ബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ

[71] سورة نوح – സൂറത്തുനൂഹ് (Part 1-2) – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

കാത് കുത്തൽ ,മൂക്കു കുത്തൽ അനുവദനീയമോ ? – സൽമാൻ സ്വലാഹി​

ഹജ്ജും അതിന്റെ ശ്രേഷ്oതകളും – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

ചൂട് നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി

(ٱلْحَجَرُ ٱلْأَسْوَد) ഹജറുൽ അസ്‌വദിന്റെ ചരിത്രം (Part 1-2) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

സ്ത്രീകളുടെ ഫിത്നയെ സൂക്ഷിക്കുക – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

മുസ്‌ലിമിൻ്റെ മനസിൽ സന്തോഷം നിറക്കുക – മുഹമ്മദ് ആശിഖ്

കുട്ടി ജനിച്ചാലുള്ള സുന്നത്തുകളും മര്യാദകളും (Part 1-10) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

أحكام المولود من الكتاب والسنة

ഭാഗം -2
 • കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവർക്ക്  ചെയ്തു കൊടുകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ

ഭാഗം-3

 • കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ?
 • കുട്ടി ജനിച്ച സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മധുരമോ മറ്റെന്തെങ്കിലോ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണോ ?
ഭാഗം-4
 • കുട്ടി ജനിച്ചാലുള്ള പ്രർത്ഥന
 • സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കലും അനുമോദനവും
ഭാഗം-5
 • തഹ് നീക് (കുട്ടിക്ക് മധുരം നൽകൽ)*
ഭാഗം-6
 •  കുട്ടിക്ക് തഹ് നീക്  നല്കേണ്ടത് ആര് ?
 • കുട്ടിജനിച്ചാൽ ….بارك الله لك في الموهوب لك എന്ന ദുഅ ചെല്ലുന്നവരോട്

ഭാഗം-7

 • കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കൽ

ഭാഗം-8

 • അഖീഖയുടെ വിധി എന്ത് ?
 • അഖീഖ അറുകേണ്ട ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ?
 • കുട്ടികൾ മുതിർന്നതിന് ശേഷം അവർക്കുവേണ്ടി അഖീഖ അറുക്കാമോ ?
 • ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആടിനെ അറുക്കുന്നത് അനുവദിനിയമാണോ ?

ഭാഗം-9

 • ആടിനെയല്ലാതെ അഖീഖ അറുക്കുന്നത് അനവദിനിയമാണോ?
 • പെൺക്കുട്ടിയുടെ മുടി കളയാമോ ?
 • മുടിയുടെ തൂക്കത്തിന് വെള്ളി കൊടുകേണ്ടതുണ്ടോ?
 • അഖീഖയുടെ ദിവസം ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമോ?

ഭാഗം-10

 • അഖീഖയും ശഫാഅത്തും ?
 • ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് വേണ്ടിതന്നെ അഖീഖ അറുക്കാമോ ?
 • അറുക്കുന്നതിന് പകരം ആ പണം സ്വദഖ നൽകിയാൽ മതിയോ ?
 • ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പശുവിനെ മതിയാകുമോ ?

[72] سورة الجن – സൂറത്തുല്‍ ജിന്ന് (Part 1-4) – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

കുരുന്നുകളോട് എങ്ങിനെ വർത്തിക്കണം – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി

റമദാനിൽ നേടിയ തഖവ കൈവിടാതെ നിലനിർത്തുക – സകരിയ സ്വലാഹി